O firmie (o spółce, o nas)

FOOD & Health Centrum Badawczo – Rozwojowe GLOKOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna

Adres spółki:

ul. Górnych Wałów 27 A, 44-100 Gliwice

NIP 6312682863
REGON 381848500

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy, KRS nr 0000753489

 

2. Akcjonariat (akcjonariusze)

a. Kapitał zakładowy
wysokość kapitału wpłaconego: 180.000,00 PLN